ENERGIEPORTAALIn het energieportaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan u terecht voor de call groene stroom, een wedstrijd met biedingen voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines. Ga naar het overzicht met de lopende en geplande calls.
Op de website van de call kan u ook een interactieve handleiding terugvinden met een stap-voor-stap toelichting. Deze handleiding staat niet in de plaats van de subsidieregelgeving die u ook integraal op de website van de call kan raadplegen. Deelnemers in de categorie PV-installaties op woongebouwen en PV-installaties bij energiegemeenschappen kunnen terecht in bijlage Q van deze handleiding

Vlaanderen is energie. Daarvoor is een krachtig energiebeleid nodig. Met oog voor energiebesparing, maar ook voor de groene productie van energie. En specifieke maatregelen voor wie het niet gemakkelijk heeft.